Vad vi jobbar med just nu

Vi arbetar idag med att säkra upp för att placerade barn ska ha ett så skyddat liv som möjligt.

Inte alltid men alltför ofta far barn illa i placeringar. Allt från bristande tillsyn av handläggare på socialen till grova fysiska och psykiska övergrepp. Detta gäller även när ett barn ska omplaceras från ett tryggt boende till den biologiska familjen. Ofta tillåts föräldrarollen gå före barnets rätt till trygghet lösningen på detta svek är en tvingande lag där barnets bästa kommer i första hand.

Vi försöker få till det så att vi får rätt att besöka placerade barn på SiS institutioner.

Vad det gäller att besöka barn placerade på SIS institutioner råder inget förbud men de placerade barnen måste själva be om ett besökstillstånd för detta. Detta gör det omöjligt att besöka barnen eftersom vi inte får kontakta barnen och be dom låta oss besöka dom. Lösningen på det här problemet är mycket enkelt. SIS kan tillåta oss som förening att besöka deras institutioner bara vi anmäler i förväg att vi kommer så de barn som inte vill framträda inför oss får chansen att hålla distans. Allt måste ske på frivillig basis.

Vi arbetar med att få till en tvingande lag för socialtjänsten så att barn i placering inte far illa när dom återförenas med sin biologiska familj.

Problemet när barn ska återförenas med sin biologiska familj är att socialen ofta inte kräver bevis på att barnet är tryggt i en återförening. Det händer till och med att barn mister livet på grund av att det inte ställts rätt krav på biologiska familjen. Detta får inte hända. Ett barn som far illa är ett barn för mycket. Vi kräver vi att det SKA bevisas att grundorsakerna till placeringen ska vara borta. Det kan vara missbruk, psykisk ohälsa eller kriminellt beteende som orsakat placeringen. Vi menar att det MÅSTE bevisas att barnen inte far illa av en återförening.