Om Oss

Stulen Barndom Stockholm

Föreningen bildades av några personer runt om i landet som i sin barndom och ungdom varit placerade inom sociala barnomsorgen och blivit utsatta för grova brott. Vi kommer den närmaste framtiden att arbeta med en specifik sak rörande barn och ungdomar i placering. Det händer att placeringar sker av barn och ungdomar som på grund av yttre omständigheter, det vill säga inte dom är orsak till, placeras på slutna anstalter bland ungdomar som är högkriminella. Detta får helt enkelt inte ske enligt oss. Vi har även andra områden inom vad som sker i placeringar som vi kommer att arbeta med.

Våra mål är att det ska vara tryggt för ett barn att bli placerat oavsett orsaken till placeringen. Ett barn i dessa situationer måste bemötas med kärlek och lugn. Vi vill få till ett samhälle där barnen kan vara barn oavsett var dom vistas. Det kommer att krävas oerhört hårt arbete från vår sida och det är vi beredda att utföra. Varje barn vi räddar är ett tryggt barn.

Några saker vi jobbar med

01.

Vi arbetar idag med att säkra upp för att placerade barn ska ha ett så skyddat liv som möjligt.

02.

Vi försöker få till det så att vi får rätt att besöka placerade barn på SiS institutioner.

03.

Vi arbetar med att få till en tvingande lag för socialtjänsten så att barn i placering inte far illa när dom återförenas med sin biologiska familj.

Stadgar för föreningen

Föreningen skall verka för att förbättra förhållanden när barn och ungdomar placeras enligt socialtjänstlagen.

Föreningen skall verka opolitiskt, religionsfrihet, etniskt öppet samt sexuellt obundet. Alla har lika värde i vår förening.

Föreningen skall hålla årsmöte varje år och utlysa dessa minst 14 dagar före mötets datum. Extramöten kan hållas internt av styrelsen. På mötena har alla deltagare lika röst så även ordförande och övriga styrelsen. Röstning sker medelst handuppräckning. Om någon medlem villa ha sluten röstning skall så ske.

Föreningen har inga medlemsavgifter utan klarar ekonomin genom att arrangera lotterier och få sponsring.

Föreningen skall respektera varje enskild medlems integritet varför inga som helst uppgifter rörande våra medlemmar lämnas ut av styrelsen. Föreningen får endast lämna ut uppgifter om antalet medlemmar.

Föreningen arbetar inte med enskilda ärenden utan brett politiskt med de samtlig politiska partier samt de myndigheter vi anser kan gagna vårat arbete för barnen och ungdomarna i placering.

Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med oss

0705- 43 64 41

Mån-Fre
från 8:00 till 17:00

Hur kan du hjälpa till

Arbeta inom styrelse eller volentär

Är du intresserad av att aktivt hjälpa till i styrelsen eller som volentär när vi har våra aktiviteter

Vi ser dig som är intresserad av att arbeta för ett bättre sammhälle för våra barn.

Ring oss och berätta om dig själv.

Sponsring & Donation

Varje slant gör skillnad

Plusgiro. 539895-3
Bankgiro. 485-5292